Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.50

Verš

pradhāna-parama-vyomnor
antare virajā nadī
vedāṅga-sveda-janitais
toyaiḥ prasrāvitā śubhā

Synonyma

pradhāna-parama-vyomnoḥ antare — mezi hmotným a duchovním světem; virajā nadī — je řeka Virajā; veda-aṅga — transcendentálního těla Nejvyšší Osobnosti Božství; sveda-janitaiḥ — vytvořenou z potu; toyaiḥ — vodou; prasrāvitā — tekoucí; śubhā — dokonale příznivá.

Překlad

„  ,Mezi duchovním a hmotným světem existuje vodní plocha známá jako řeka Virajā. Tato tekoucí voda pochází z potu Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, známého jako Vedāṅga.̀  “

Význam

Tento a následující verš pocházejí z Padma Purāṇy.