Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.45

Verš

tabe vārāṇasī gosāñi āilā kata-dine
śuni ānandita ha-ilā prabhura āgamane

Synonyma

tabe — takto; vārāṇasī — do Váránasí; gosāñi — Sanātana Gosvāmī; āilā — přišel; kata-dine — po několika dnech; śuni — když slyšel; ānandita — nesmírně šťastný; ha-ilā — stal se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āgamane — o příchodu.

Překlad

Po několika dnech došel Sanātana Gosvāmī do Váránasí, kde ho nesmírně potěšilo, když slyšel, že tam přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu.