Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.352

Verš

prabhu kahe, — “anyāvatāra śāstra-dvāre jāni
kalite avatāra taiche śāstra-vākye māni

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; anya-avatāra — inkarnace v jiných yugách; śāstra-dvāre jāni — je třeba přijmout s odkazem na śāstry; kalite — v tomto věku Kali; avatāra — inkarnace; taiche — podobně; śāstra-vākye māni — musí být přijata podle popisů zjevených písem.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Stejně jako v jiných yugách, i v tomto věku Kali je nutné přijmout inkarnaci Boha podle pokynů śāster.

Význam

Toto je podle Śrī Caitanyi Mahāprabhua způsob, jak přijmout inkarnaci. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura říká: sādhu-śāstra-guru-vākya, cittete kariyā aikya. Člověk by měl přijmout cokoliv jako ryzí na základě studia výroků svatých osob, duchovního mistra a śāster. Skutečným středem je śāstra, zjevené písmo. Pokud duchovní mistr nemluví v souladu se zjeveným písmem, není vhodné ho přijmout. A pokud svatá osoba nehovoří podle śāster, není to svatá osoba. Śāstra je ústředním bodem pro všechny. Lidé se však dnes na śāstry bohužel neobracejí, a proto považují darebáky za inkarnace, čímž udělali z inkarnací velmi lacinou záležitost. Inteligentní lidé, kteří následují pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua a ācāryi, pravého duchovního mistra, žádného podvodníka za inkarnaci Boha neuznají. V Kali-yuze je jedinou inkarnací Śrī Caitanya Mahāprabhu. Napodobeniny inkarnací se však snaží Śrī Caitanyu Mahāprabhua využívat. Pán se zjevil v minulých pěti stech letech, hrál roli brāhmaṇského syna z Nadie a zavedl saṅkīrtanové hnutí. Darebáci však Śrī Caitanyu Mahāprabhua pouze napodobují, ignorují śāstru, a přitom se vydávají za inkarnace a ze svého darebáctví dělají náboženství. Již mnohokrát jsme opakovali, že náboženství může dát jedině Nejvyšší Osobnost Božství. Z těchto rozhovorů v Caitanya-caritāmṛtě chápeme, že různé systémy a náboženské povinnosti pro různé věky zavádí Nejvyšší Pán. V tomto věku Kali je jedinou inkarnací Kṛṣṇy Śrī Caitanya Mahāprabhu a On zavedl náboženskou povinnost pro Kali-yugu, zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.