Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.351

Verš

‘ati kṣudra jīva muñi nīca, nīcācāra
kemane jāniba kalite kon avatāra?’

Synonyma

ati — velmi; kṣudra — nedůležitá, nepatrná; jīva — živá bytost; muñi — já; nīca — nízký; nīca-ācāra — odporného chování; kemane — jak; jāniba — poznám; kalite — v tomto věku; kon avatāra — kdo je inkarnací.

Překlad

Sanātana Gosvāmī řekl: „Jsem zcela bezvýznamná živá bytost. Jsem nízký a špatného chování. Jak mohu pochopit, kdo je inkarnací pro tento věk Kali?“

Význam

Tento verš je velice důležitý ve vztahu k inkarnacím Boha. Zvláště v Indii je v současnosti mnoho darebáků, kteří se prohlašují za inkarnace Boha nebo bohyní, a tak klamou a podvádějí hloupé lidi. Sanātana Gosvāmī se proto v zájmu celého lidstva prohlásil za hloupého, nízkého a nevychovaného člověka, i když byl tou nejvznešenější osobností. Lidé na nižších úrovních nejsou schopni přijmout skutečného Boha, ale dychtivě přijímají napodobeniny Boha, které jen podvádějí hloupé lidi. To vše se v tomto věku Kali děje. Śrī Caitanya Mahāprabhu chce dát těmto hloupým lidem vedení, a proto tuto otázku zodpovídá následujícím způsobem.