Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.331

Verš

āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ

Synonyma

āsan — byly; varṇāḥ — barvy; trayaḥ — tři; hi — zajisté; asya — tvůj syn; gṛhṇataḥ — přijímající; anu-yugam — podle věku; tanūḥ — tělo; śuklaḥ — bílé; raktaḥ — červené; tathā — a také; pītaḥ — žluté; idānīm — právě nyní; kṛṣṇatām gataḥ — přijal černou barvu pleti.

Překlad

„  ,Toto dítě mělo v minulosti tři barvy podle toho, která z nich právě příslušela danému věku. Dříve bylo bílé, červené a žluté, a nyní přijalo černou barvu pleti.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.13) vyslovil Garga Muni, když prováděl obřad udílení jména Kṛṣṇovi v domě Nandy Mahārāje. Následující dva verše jsou také ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.21, 24).