Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.318

Verš

sṛjāmi tan-niyukto ’haṁ
haro harati tad-vaśaḥ
viśvaṁ puruṣa-rūpeṇa
paripāti tri-śakti-dhṛk

Synonyma

sṛjāmi — tvořím; tat-niyuktaḥ — Jím zaměstnán; aham — já; haraḥ — Pán Śiva; harati — ničí; tat-vaśaḥ — pod Jeho dohledem; viśvam — celý vesmír; puruṣa-rūpeṇa — v podobě Pána Viṣṇua; paripāti — udržuje; tri-śakti-dhṛk — vládce tří kvalit hmotné přírody.

Překlad

„(Pán Brahmā řekl:) ,Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, mě zaměstnal tvořením. Pán Śiva na Jeho příkaz vše ničí. Nejvyšší Osobnost Božství ve své podobě Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua udržuje celý chod hmotné přírody. Nejvyšším vládcem tří kvalit hmotné přírody je proto Pán Viṣṇu.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.6.32). Devarṣi Nārada dostal tuto informaci, když ho Pán Brahmā učil, jak rozumět Nejvyšší Osobnosti Božství, Paramātmě. Poté, co Pán Brahmā popsal Pánovu vesmírnou podobu, vysvětlil, že postavení jeho i Pána Śivy je pod vládou Pána Viṣṇua.