Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.263

Verš

sṛṣṭi-hetu yei mūrti prapañce avatare
sei īśvara-mūrti ‘avatāra’ nāma dhare

Synonyma

sṛṣṭi-hetu — za účelem stvoření; yei mūrti — která podoba Pána; prapañce — do hmotného světa; avatare — sestoupí; sei — tato; īśvara-mūrti — podoba Pána; avatāra — inkarnace; nāma dhare — dostane jméno.

Překlad

„Pánova podoba, která sestupuje do hmotného světa za účelem stvoření, se nazývá inkarnace neboli avatāra.“