Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.264

Verš

māyātīta paravyome sabāra avasthāna
viśve avatari’ dhare ‘avatāra’ nāma

Synonyma

māyā-atīta — nad hmotnou přírodou; para-vyome — v duchovním světě; sabāra — všech; avasthāna — sídlo; viśve — do hmotného vesmíru; avatari' — když sestupují; dhare — dostanou; avatāra nāma — jméno avatāra.

Překlad

„Veškeré expanze Pána Kṛṣṇy ve skutečnosti sídlí v duchovním světě. Když však sestoupí do hmotného světa, nazývají se inkarnace (avatārové).“