Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.149

Verš

kṛṣṇera svarūpa — ananta, vaibhava — apāra
cic-chakti, māyā-śakti, jīva-śakti āra

Synonyma

kṛṣṇera svarūpa — Kṛṣṇova transcendentální podoba; ananta — neomezeně expandovaná; vaibhava — majestát; apāra — neomezený; cit-śakti — vnitřní energie; māyā-śakti — vnější energie; jīva-śakti — okrajová energie; āra — a.

Překlad

„Transcendentální podoba Pána Kṛṣṇy je neomezená a vlastní také neomezený majestát. Má vnitřní, vnější a okrajovou energii.“