Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.143

Verš

veda-śāstre kahe sambandha, abhidheya, prayojana
kṛṣṇa, kṛṣṇa-bhakti, prema, — tina mahā-dhana

Synonyma

veda-śāstre — ve védské literatuře; kahe — je řečeno; sambandha — vztah; abhidheya — vykonávání; prayojana — cíl; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Pánu; prema — láska k Bohu; tina — tyto tři; mahā-dhana — největší poklad.

Překlad

„Podle závěrů védské literatury je Kṛṣṇa ústředním bodem pozornosti a služba Jemu je naší činností. Dosáhnout úrovně lásky ke Kṛṣṇovi je konečným cílem života. Kṛṣṇa, služba Jemu a láska ke Kṛṣṇovi jsou proto tři největší poklady v životě.“