Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.127

Verš

ihāte dṛṣṭānta — yaiche daridrera ghare
‘sarvajña’ āsi’ duḥkha dekhi’ puchaye tāhāre

Synonyma

ihāte — v této souvislosti; dṛṣṭānta — podobenství; yaiche — jako; daridrera ghare — do domu chudáka; sarva-jña — astrolog; āsi' — když přišel; duḥkha — utrpení; dekhi' — když viděl; puchaye tāhāre — ptá se ho.

Překlad

„Můžeme uvést následující přirovnání. Jednou přišel do domu jednoho chudáka učený astrolog, a když viděl, v jakém utrpení žije, začal se ho ptát.

Význam

Někdy, když máme nějaké těžkosti nebo chceme znát svou budoucnost, jdeme k astrologovi nebo věštci, který čte z ruky. Živá bytost je v podmíněném životě neustále sužována trojím utrpením hmotné existence. Za takových okolností se ptá na své postavení. Například Sanātana Gosvāmī přišel za Nejvyšší Osobností Božství, Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, aby se Ho zeptal, proč se nachází v takové nešťastné situaci. To je postavení všech podmíněných duší. Neustále trpíme, a inteligentní člověk si přirozeně začne klást otázky. Tomu se říká brahma-jijñāsā. Athāto brahma-jijñāsā (Vedānta-sūtra 1.1.1). Slovo brahma zde označuje védskou literaturu. Pokud chce někdo vědět, proč musí podmíněná duše neustále trpět, musí se obrátit na védskou literaturu. Védská literatura je určená k tomu, aby podmíněnou duši vysvobodila ze strastiplných podmínek hmotné existence. V této kapitole se nachází velice poučný příběh astrologa Sarvajñi a chudáka.