Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.86

Verš

nāhi kāhāṅ savirodha,nāhi kāhāṅ anurodha,
sahaja vastu kari vivaraṇa
yadi haya rāgoddeśa,
tāhāṅ haye āveśa,
sahaja vastu nā yāya likhana

Synonyma

nāhi — není; kāhāṅ — kdekoliv; sa-virodha — protiklad; nāhi — není; kāhāṅ — kdekoliv; anurodha — přijetí něčího názoru; sahaja — jednoduchou; vastu — podstatu; kari — činím; vivaraṇa — popis; yadi — jestliže; haya — je; rāga-uddeśa — něčí zalíbení nebo odpor; tāhāṅ — tam; haye — stane se; āveśa — zapletení; sahaja — jednoduchou; vastu — podstatu; yāya — není možné; likhana — psaní.

Překlad

V této Caitanya-caritāmṛtě není uveden žádný rozporuplný závěr, ani zde není brán ohled na něčí názory. Tuto knihu jsem napsal proto, abych popsal jednoduchou podstatu tak, jak jsem ji vyslechl od těch, kdo stojí výše než já. Kdybych bral ohledy na to, co se komu líbí, či nelíbí, nemohl bych psát tuto jednoduchou pravdu.

Význam

To nejjednodušší, co může člověk udělat, je následovat své předchůdce. Posuzování na základě hmotných smyslů není snadná cesta. Cokoliv si člověk uvědomí díky připoutanosti ke svému předchůdci, je cesta oddané služby, jak na ni poukázal Śrī Caitanya Mahāprabhu. Autor zde však říká, že nemůže brát v úvahu názory těch, koho tyto věci přitahují, či odpuzují, protože potom by nemohl psát nestranně. Autor zde jinými slovy říká, že do Caitanya-caritāmṛty nevložil vlastní názor, ale pouze popsal své spontánní pochopení, které získal od svých ctěných předchůdců. Kdyby se nechával unést tím, co se někomu líbí, nebo nelíbí, nemohl by tak snadno psát o tak vznešených tématech. Opravdoví oddaní tyto skutečnosti chápou. Když jsou tato fakta zaznamenána, jsou pro oddané velmi příjemná a blízká, kdežto neoddaný jim nerozumí. To je povaha tématu, které je předmětem realizace. Světská učenost a s ní spojená připoutanost a odpor k různým věcem nemohou podnítit spontánní lásku k Bohu. Tu světský učenec popsat nedokáže.