Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.84

Verš

caitanya-līlā-ratna-sāra,svarūpera bhāṇḍāra,
teṅho thuilā raghunāthera kaṇṭhe
tāhāṅ kichu ye śuniluṅ,
tāhā ihāṅ vistāriluṅ,
bhakta-gaṇe diluṅ ei bheṭe

Synonyma

caitanya-līlā — zábavy Pána Caitanyi; ratna-sāra — největší drahokam; svarūpera — Svarūpy Dāmodara; bhāṇḍāra — tohoto skladiště; teṅho — on; thuilā — opatroval; raghu-nāthera kaṇṭhe — v hrdle Raghunātha dāse Gosvāmīho; tāhāṅ — tam; kichu ye — vše, co; śuniluṅ — jsem slyšel; tāhā — to pouze; ihāṅ — v této knize; vistāriluṅ — popsal jsem; bhakta-gaṇe — čistým oddaným; diluṅ — dal jsem; ei — tento; bheṭe — dar.

Překlad

Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou ty nejskvostnější drahokamy. Ve svém skladu je opatroval Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, který je vyložil Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu, a ten je zopakoval mně. V této knize, kterou věnuji všem oddaným, popisuji vše, co jsem vyslechl od Raghunātha dāse Gosvāmīho.

Význam

Všechny činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua zaznamenal Jeho osobní tajemník Svarūpa Dāmodara a zopakoval je Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu, který si je zapamatoval. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī zapsal vše, co vyslechl, do Śrī Caitanya-caritāmṛty. Tomu se říká systém parampary – od Śrī Caitanyi Mahāprabhua k Svarūpovi Dāmodarovi, Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu a Kavirājovi Gosvāmīmu. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī tuto informaci rozšířil prostřednictvím své knihy, Śrī Caitanya-caritāmṛty, která tedy obsahuje podstatu pokynů předávaných systémem parampary, učednické posloupnosti pocházející od Śrī Caitanyi Mahāprabhua.