Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.85

Verš

prabhu kahe, — ke tumi, kāhāṅ tomāra ghara?
kṛṣṇadāsa kahe, — mui gṛhastha pāmara

Synonyma

prabhu kahe — Pán se zeptal; ke tumi — kdo jsi; kāhāṅ — kde; tomāra — tvoje; ghara — sídlo; kṛṣṇadāsa kahe — Kṛṣṇadāsa odpověděl; mui — já; gṛhastha — hospodář; pāmara — nanejvýš pokleslý.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se Kṛṣṇadāse zeptal: „Kdo jsi? Kde bydlíš?“

Význam

Kṛṣṇadāsa: „Jsem nanejvýš pokleslý hospodář.“