Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.226

Verš

ācārya-prasāde pāila prabhura ucchiṣṭa-pāta
prabhura caraṇa dekhe dina pāṅca-sāta

Synonyma

ācārya-prasāde — milostí Advaity Ācāryi; pāila — dostal; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ucchiṣṭa-pāta — zbytky jídla; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa — lotosové nohy; dekhe — vídá; dina — dnů; pāṅca-sāta — pět až sedm.

Překlad

Advaita Ācārya dával Raghunāthovi dāsovi po dobu jeho pobytu zbytky Pánova jídla. Raghunātha dāsa tak pět až sedm dní sloužil Pánovým lotosovým nohám.