Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.224

Verš

prabhura caraṇe paḍe premāviṣṭa hañā
prabhu pāda-sparśa kaila karuṇā kariyā

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe — u lotosových nohou; paḍe — padl; prema-āviṣṭa — pohroužený v extázi lásky; hañā — stávající se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pāda-sparśa kaila — dotkl se svýma nohama; karuṇā — milost; kariyā — prokazující.

Překlad

Když Raghunātha dāsa přišel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, padl v extázi lásky k Jeho lotosovým nohám. Pán mu projevil milost tím, že se ho svýma nohama dotkl.