Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.222

Verš

sei govardhanera putra — raghunātha dāsa
bālya-kāla haite teṅho viṣaye udāsa

Synonyma

sei — tento; govardhanera putra — syn Govardhana Majumadāra; raghunātha dāsa — Raghunātha dāsa; bālya-kāla haite — už od dětství; teṅho — on; viṣaye udāsa — lhostejný ke hmotnému štěstí.

Překlad

Raghunātha dāsa byl synem Govardhana Majumadāry. Už od dětství se nezajímal o hmotný požitek.