Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.239

Verš

nīlācale bhojana tumi kara bāyānna bāra
eka eka bhogera anna śata śata bhāra

Synonyma

nīlācale — v Džagannáth Purí; bhojana — obědvání; tumi — Ty; kara — činíš; bāyānna bāra — dvaapadesátkrát; eka eka bhogera — každé obětování; anna — jídla; śata śata bhāra — stovky nádob.

Překlad

„V Džagannáth Purí přece jíš dvaapadesátkrát denně a pokaždé sníš stovky nádob plných prasādam.“