Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.172

Verš

eka uḍumbara vṛkṣe lāge koṭi-phale
koṭi ye brahmāṇḍa bhāse virajāra jale

Synonyma

eka uḍumbara vṛkṣe — na jednom stromu uḍumbara; lāge — jsou; koṭi-phale — milióny plodů; koṭi — milióny; ye — které; brahmāṇḍa — vesmírů; bhāse — plavou; virajāra — řeky Virajā; jale — ve vodě.

Překlad

„Stejně jako jsou na stromě uḍumbara milióny plodů, tak na hladině řeky Virajā plavou milióny vesmírů.“

Význam

Virajā je řeka, která rozděluje hmotný a duchovní svět. Na jednom břehu řeky Virajā je záře Brahmaloky a nesčetné Vaikuṇṭhy a na druhém je tento hmotný svět. Rozumí se, že tento břeh řeky Virajā je plný hmotných planet plovoucích v oceánu příčin. Jméno Virajā vyjadřuje okrajové postavení mezi duchovními a hmotnými světy, ale řeka Virajā nepodléhá hmotné energii. Proto se v ní nenacházejí ani tři guṇy.