Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.116

Verš

āmā sabāra kṛṣṇa-bhakti raghunandana haite
ataeva pitā — raghunandana āmāra niścite

Synonyma

āmā sabāra — nás všech; kṛṣṇa-bhakti — oddanost Kṛṣṇovi; raghunandana haite — díky Raghunandanovi; ataeva — proto; pitā — otec; raghunandana — Raghunandana; āmāra niścite — moje rozhodnutí.

Překlad

„My všichni jsme nabyli oddanosti Kṛṣṇovi díky Raghunandanovi. Pro mne je tudíž mým otcem.“