Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.107

Verš

kalya ‘herā-pañcamī’ habe lakṣmīra vijaya
aiche utsava kara yena kabhu nāhi haya

Synonyma

kalya — zítra; herā-pañcamī — slavnost Herā-pañcamī; habe — bude; lakṣmīra — bohyně štěstí; vijaya — přivítání; aiche — tuto; utsava — slavnost; kara — zařiď; yena — jako; kabhu — kdykoliv; nāhi haya — nebyla.

Překlad

„Zítra bude slavnost Herā-pañcamī neboli Lakṣmī-vijaya. Připrav prosím takovou slavnost, jaká tu ještě nebyla.“

Význam

Slavnost Herā-pañcamī se slaví pět dní po Ratha-yātře. Pán Jagannātha opustil svou manželku, bohyni štěstí, a odjel do Vrindávanu, což je v tomto případě chrám Guṇḍici. Kvůli odloučení od Pána se bohyně štěstí rozhodne jít navštívit Pána do Guṇḍici. Příchod bohyně štěstí do Guṇḍici je oslavován jako Herā-pañcamī. Ativādī to někdy špatně vyslovují jako Harā-pañcamī. Slovo herā znamená „vidět“ a vztahuje se na bohyni štěstí, která se jde podívat na Pána Jagannātha. Slovo pañcamī znamená „pátý den“ a používá se proto, že se to odehrává pátý den měsíce.