Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.67

Verš

bhakta-gaṇa anubhave, nāhi jāne āna
śrī-bhāgavata-śāstra tāhāte pramāṇa

Synonyma

bhakta-gaṇa — všichni oddaní; anubhave — viděli; nāhi jāne — nevědí; āna — jiní; śrī-bhāgavata-śāstra — zjevené písmo Śrīmad-Bhāgavatam; tāhāte — v této souvislosti; pramāṇa — důkaz.

Překlad

Tančení Śrī Caitanyi Mahāprabhua před ratha-yātrovým vozem mohli vidět pouze čistí oddaní. Nikdo jiný tomu nerozuměl. Popisy neobyčejného tance Pána Kṛṣṇy lze najít ve zjeveném písmu Śrīmad-Bhāgavatamu.

Význam

Pán Śrī Kṛṣṇa se při tanci rāsa-līlā expandoval do mnoha podob a expandoval se také ve Dvárace, když se oženil se 16 000 ženami. To samé učinil Śrī Caitanya Mahāprabhu, když se expandoval do sedmi podob, aby tančil v každé saṅkīrtanové skupině. Těchto expanzí si byli vědomi Pánovi čistí oddaní včetně krále Pratāparudry. I když kvůli vnějším formálním důvodům Śrī Caitanya Mahāprabhu setkání s králem Pratāparudrou odmítl, protože se jednalo o krále, král Pratāparudra se díky Pánově zvláštní milosti stal jedním z Jeho nejdůvěrnějších společníků. Král viděl Śrī Caitanyu Mahāprabhua přítomného zároveň ve všech sedmi skupinách. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je potvrzeno, že expanze transcendentálních podob Pána nemůže vidět nikdo, kdo není čistým oddaným Pána.