Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.23

Verš

pañca-daśa dina īśvara mahā-lakṣmī lañā
tāṅra saṅge krīḍā kaila nibhṛte vasiyā

Synonyma

pañca-daśa dina — patnáct dní; īśvara — Pán; mahā-lakṣmī — nejvyšší bohyní štěstí; lañā — s; tāṅra saṅge — v její společnosti; krīḍā — požitek; kaila — činil; nibhṛte — na osamělém místě; vasiyā — sedící.

Překlad

Patnáct dní Pán zůstával na osamělém místě s nejvyšší bohyní štěstí a věnoval se s ní svým zábavám.

Význam

Patnáctidenní období Anavasara se na počest osamělého místa, kde sídlí nejvyšší bohyně štěstí, nazývá také nibhṛta. Po dvoutýdenním pobytu na tomto místě Pán Jagannātha požádal bohyni štěstí o svolení k odjezdu.