Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.147

Verš

aneka karila, tabu nā haya cetana
ācārya kāndena, kānde saba bhakta-gaṇa

Synonyma

aneka karila — bylo vynaloženo velké úsilí; tabu — přesto; haya — nebylo; cetana — vědomí; ācārya kāndena — Advaita Ācārya začal plakat; kānde — plakali; saba bhakta-gaṇa — všichni oddaní.

Překlad

Když se chlapci nějakou dobu nevracelo vědomí, začal Advaita Ācārya plakat a ostatní oddaní také.