Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.51

Verš

bhaṭṭācārya kahe — deva nā kara viṣāda
tomāre prabhura avaśya ha-ibe prasāda

Synonyma

bhaṭṭācārya kahe — Bhaṭṭācārya řekl; deva — ó králi; kara viṣāda — nedělej si starosti; tomāre — vůči tobě; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avaśya — zajisté; ha-ibe — musí být; prasāda — milost.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya nakonec řekl: „Můj drahý králi, neměj obavy. Jsem si jistý, že díky svému pevnému odhodlání milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua určitě získáš.“

Význam

Bhaṭṭācārya předpověděl, že král Pratāparudra díky svému pevnému odhodlání milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua bezpochyby dostane. Jinde ve Śrī Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 19.151) je potvrzeno: guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja – „Semínko oddané služby lze získat milostí duchovního mistra a Kṛṣṇy.“ Bhaṭṭācārya králi Pratāparudrovi jako jeho duchovní mistr požehnal v tom smyslu, aby k němu byl Pán milostivý. Spojení milosti duchovního mistra a Kṛṣṇy zaručuje oddanému kultivujícímu vědomí Kṛṣṇy úspěch. To potvrzují Védy:

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ

„Jen těm velkým duším, které mají víru v Pána i v duchovního mistra, je automaticky vyjeven veškerý smysl védského poznání.“ (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.23).

Mahārāja Pratāparudra měl neochvějnou víru v Bhaṭṭācāryu, který prohlásil, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství. Díky této pevné víře v Bhaṭṭācāryu jakožto duchovního mistra král Pratāparudra okamžitě přijal Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako Nejvyššího Pána, a tak začal Śrī Caitanyu Mahāprabhua uctívat ve své mysli. To je oddaná služba. Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (9.34) říká:

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi yuktvaivam
ātmānaṁ mat-parāyaṇaḥ

„Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, skládej Mi poklony a uctívej Mě. Takto naprosto pohroužen ve Mně, ke Mně zcela jistě dospěješ.“

Tento postup je velmi jednoduchý. Je pouze třeba, abychom od duchovního mistra získali pevné přesvědčení, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. Když to uznáme, můžeme udělat další pokrok tím, že budeme na Kṛṣṇu myslet, budeme zpívat o Kṛṣṇovi a oslavovat Ho. Takový zcela odevzdaný oddaný potom bezpochyby získá požehnání Pána Kṛṣṇy. To Śrīla Sārvabhauma Bhaṭṭācārya dále vysvětlí.