Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.140

Verš

choṭa hañā mukunda ebe haila āmāra jyeṣṭha
tomāra kṛpā-pātra tāte sarva-guṇe śreṣṭha

Synonyma

choṭa hañā — jsoucí mladší; mukunda — Mukunda; ebe — nyní; haila — stal se; āmāra — mým; jyeṣṭha — starším; tomāra — Tvůj; kṛpā-pātra — oblíbenec; tāte — proto; sarva-guṇe — ve všech dobrých vlastnostech; śreṣṭha — nadřazený.

Překlad

Vāsudeva Datta tak přiznal, že je Mukundovi, svému mladšímu bratrovi, podřízený. Řekl: „I když je Mukunda mladší než já, získal Tvou přízeň jako první, a tak se stal transcendentálně starším než já. Kromě toho jsi Mukundu obdařil velikou milostí. Je mi proto nadřazený ve všech dobrých vlastnostech.“