Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.48

Verš

tabe sabe bhūme paḍe daṇḍavat hañā
sabā āliṅgilā prabhu prasāda kariyā

Synonyma

tabe — potom; sabe — všichni; bhūme — na zem; paḍe — padli; daṇḍa-vat — jako tyče; hañā — stávající se; sabā — všechny; āliṅgilā — objal; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prasāda kariyā — velice milostivý.

Překlad

Poté, co byli představeni, padli všichni na zem jako tyče. Śrī Caitanya Mahāprabhu k nim byl velice milostivý a každého z nich objal.