Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.21

Verš

rājā kahe, — aiche kāśī-miśrera bhavana
ṭhākurera nikaṭa, haya parama nirjana

Synonyma

rājā kahe — král odpověděl; aiche — přesně takový; kāśī-miśrera bhavana — dům Kāśīho Miśry; ṭhākurera nikaṭa — nedaleko Pána Jagannātha; haya — je; parama — velmi; nirjana — odlehlý.

Překlad

Král odpověděl: „Dům Kāśīho Miśry je přesně to, co potřebuješ. Je blízko chrámu, v ústraní a je tam ticho a klid.“