Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.77

Verš

ei ślokera saṅkṣepārtha śuna, bhakta-gaṇa
jagannātha dekhi’ yaiche prabhura bhāvana

Synonyma

ei — tohoto; ślokera — verše; saṅkṣepa-artha — krátké vysvětlení; śuna — slyšte; bhakta-gaṇa — ó oddaní; jagannātha — Pána Jagannātha; dekhi' — když uviděl; yaiche — stejně jako; prabhura — Pána Caitanyi; bhāvana — myšlení.

Překlad

Ó oddaní, nyní si prosím vyslechněte krátké vysvětlení tohoto verše. Pán Caitanya Mahāprabhu takto uvažoval poté, co viděl Božstvo Jagannātha.