Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.72

Verš

svarūpa kahe, — yāte jānila tomāra mana
tāte jāni, — haya tomāra kṛpāra bhājana

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara odpověděl; yāte — protože; jānila — znal; tomāra — Tvůj; mana — záměr; tāte — proto; jāni — rozumím; haya — je; tomāra — Tvé; kṛpāra — milosti; bhājana — příjemcem.

Překlad

Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi odpověděl: „Jestliže je Rūpa Gosvāmī schopen porozumět Tvým myšlenkám a záměrům, musel od Tebe dostat zvláštní požehnání.“