Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.71

Verš

svarūpe puchena prabhu ha-iyā vismite
mora manera kathā rūpa jānila kemate

Synonyma

svarūpe — Svarūpy Gosvāmīho; puchena — se zeptal; prabhu — Pán; ha-iyā — stávající se; vismite — užaslý; mora — Mé; manera — mysli; kathā — záměr; rūpa — Rūpa Gosvāmī; jānila — pochopil; kemate — jak.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu ukázal ten verš Svarūpovi Dāmodarovi s velkým údivem a zeptal se ho, jak mohl Rūpa Gosvāmī pochopit záměry Jeho mysli.

Význam

My jsme měli tu možnost získat podobné požehnání od Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Gosvāmīho, když jsme předložili jednu esej u příležitosti oslav jeho narozenin. Udělala mu takovou radost, že zval některé své důvěrné oddané, aby se na ni šli podívat. Jak to, že jsme mohli pochopit záměry Śrīly Prabhupādy?