Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.59

Verš

ei ślokera artha jāne ekale svarūpa
daive se vatsara tāhāṅ giyāchena rūpa

Synonyma

ei — tohoto; ślokera — verše; artha — význam; jāne — zná; ekale — pouze; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; daive — shodou okolností; se vatsara — toho roku; tāhāṅ — tam; giyāchena — šel; rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī.

Překlad

Tento verš vypadá jako toužení mezi nějakým obyčejným chlapcem a dívkou, ale jeho pravý hluboký význam znal pouze Svarūpa Dāmodara. Jednoho roku tam shodou okolností byl přítomen také Rūpa Gosvāmī.