Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.97

Verš

miśra kahe, “kauḍi chāḍibā, — nahe prabhura mana
tārā duḥkha pāya, — ei nā yāya sahana”

Synonyma

miśra kahe — Kāśī Miśra řekl; kauḍi chāḍibā — měl bys zapomenout na peníze; nahe — není; prabhura mana — touha Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tārā — oni; duḥkha pāya — zakoušejí neštěstí; ei — to; yāya sahana — je nesnesitelné.

Překlad

Kāśī Miśra králi naznačil: „Pán netouží po tom, abys mu odpustil splacení dluhu. Je nešťastný jen z toho, že má celá rodina problémy.“