Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.85

Verš

śuni rājā duḥkhī hailā, puchilena kāraṇa
tabe miśra kahe tāṅre saba vivaraṇa

Synonyma

śuni — když to slyšel; rājā — král; duḥkhī hailā — byl velmi nešťastný; puchilena — zeptal se; kāraṇa — důvod; tabe — tehdy; miśra kahe — Miśra řekl; tāṅre — jemu; saba — všechny; vivaraṇa — podrobnosti.

Překlad

Jakmile král slyšel, že se Śrī Caitanya Mahāprabhu chystá odejít do Álálanáthu, byl velmi nešťastný a zeptal se na důvod. Kāśī Miśra mu potom vylíčil všechny podrobnosti.