Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.63

Verš

rājā gopīnāthe yadi cāṅge caḍāila
cāri-bāre loke āsi’ more jānāila

Synonyma

rājā — král; gopīnāthe — Gopīnātha; yadi — když; cāṅge — na cāṅgu; caḍāila — postavil; cāri-bāre — čtyřikrát; loke — poslové; āsi' — přišli a; more — Mě; jānāila — informovali.

Překlad

„Když král postavil Gopīnātha Paṭṭanāyaku na cāṅgu, poslové Mi to přišli čtyřikrát oznámit.“