Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.23

Verš

sei rāja-putra mūlya kare ghāṭāñā
gopīnāthera krodha haila mūlya śuniyā

Synonyma

sei — tento; rāja-putra — princ; mūlya — cenu; kare — odhaduje; ghāṭāñā — snižující; gopīnāthera — Gopīnātha; krodha haila — byl hněv; mūlya śuniyā — když uslyšel cenu.

Překlad

„Princ ale koně záměrně podhodnotil. Když Gopīnātha Paṭṭanāyaka slyšel, o jaké mluví ceně, velmi se rozzlobil.“