Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.14

Verš

tale khaḍga pāti’ tāre upare ḍāribe
prabhu rakṣā karena yabe, tabe nistāribe

Synonyma

tale — dole pod ní; khaḍga — meče; pāti' — poté, co dal; tāre — jeho; upare — na ně; ḍāribe — svrhne; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rakṣā karena — zachrání; yabe — když; tabe — potom; nistāribe — bude zachráněn.

Překlad

„Baḍa-jānā dal pod plošinu meče,“ říkali, „a Gopīnātha na ně svrhne. Ó Pane, jedině Ty ho můžeš zachránit.“