Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.35

Verš

ei śloke kṛṣṇa-prema kare upadeśa
kṛṣṇera virahe bhaktera bhāva-viśeṣa

Synonyma

ei śloke — v tomto verši; kṛṣṇa-prema — lásku ke Kṛṣṇovi; kare upadeśa — učí; kṛṣṇera virahe — díky pocitům odloučení od Kṛṣṇy; bhaktera — oddaného; bhāva-viśeṣa — transcendentální postavení.

Překlad

V tomto verši Mādhavendra Purī učí, jak dosáhnout extatické lásky ke Kṛṣṇovi. Prožíváním odloučení od Kṛṣṇy se oddaný ocitá na duchovní úrovni.