Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.34

Verš

ayi dīna-dayārdra nātha he
mathurā-nātha kadāvalokyase
hṛdayaṁ tvad-aloka-kātaraṁ
dayita bhrāmyati kiṁ karomy aham

Synonyma

ayi — ó Můj Pane; dīna — k ubohým; dayā-ārdra — soucitný; nātha — ó vládce; he — ó; mathurā-nātha — ó vládce Mathury; kadā — kdy; avalokyase — Tě spatřím; hṛdayam — Moje srdce; tvat — Tebe; aloka — když nevidím; kātaram — velmi zarmoucené; dayita — ó nejdražší; bhrāmyati — je přemožené; kim — co; karomi — mám dělat; aham — Já.

Překlad

„Ó Můj Pane, který jsi tak milostivý! Ó vládce Mathury! Kdy Tě znovu uvidím? Protože Tě nemohu spatřit, Mé vzrušené srdce nemá klidu. Ó nejdražší, co teď mám dělat?“