Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.24

Verš

tāte prema-bhakti — ‘puruṣārtha-śiromaṇi’
rāga-mārge prema-bhakti ‘sarvādhika’ jāni

Synonyma

tāte — proto; prema-bhakti — oddaná služba na úrovni extatické lásky; puruṣa-artha — ze všech cílů lidského života; śiromaṇi — korunní šperk; rāga-mārge — na cestě spontánní lásky; prema-bhakti — láska ke Kṛṣṇovi; sarva-adhika — nejvyšší ze všech; jāni — chápu.

Překlad

„Milostí Rāmānandy Rāye jsem pochopil, že extatická láska ke Kṛṣṇovi je nejvyšším životním cílem a že spontánní láska ke Kṛṣṇovi je nejvyšší dokonalostí.“

Význam

Puruṣārtha („cíl života“) obvykle znamená zbožnost, ekonomický rozvoj, uspokojení smyslů a nakonec osvobození. Nad těmito čtyřmi druhy puruṣārth však stojí láska k Bohu jako nejvyšší. Říká se jí parama-puruṣārtha (nejvyšší životní cíl) nebo puruṣārtha-śiromaṇi (nejvznešenější mezi puruṣārthami). Pán Kṛṣṇa je uctíván usměrněnou oddanou službou, ale nejvyšší dokonalostí oddané služby je spontánní láska k Bohu.