Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.42

Verš

tabe raghunātha kichu vicārilā mane
nityānanda-gosāñira pāśa calilā āra dine

Synonyma

tabe — potom; raghunātha — Raghunātha dāsa; kichu — něco; vicārilā mane — zvažoval v mysli; nityānanda-gosāñira pāśa — k Nityānandovi Gosāñimu; calilā — šel; āra dine — dalšího dne.

Překlad

Raghunātha dāsa o něčem v duchu uvažoval, a dalšího dne šel za Nityānandou Gosāñim.