Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.41

Verš

caitanya-candrera kṛpā hañāche iṅhāre
caitanya-candrera ‘bātula’ ke rākhite pāre?”

Synonyma

caitanya-candrera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; hañāche iṅhāre — byla mu udělena; caitanya-candrera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bātula — šílence; ke — kdo; rākhite pāre — může udržet.

Překlad

„Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu mu v plné míře udělil svou milost. Kdo může takového Caitanyacandrova šílence udržet doma?“