Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.327

Verš

mahā-sampad-dāvād api patitam uddhṛtya kṛpayā
svarūpe yaḥ svīye kujanam api māṁ nyasya muditaḥ
uro-guñjā-hāraṁ priyam api ca govardhana-śilāṁ
dadau me gaurāṅgo hṛdaya udayan māṁ madayati

Synonyma

mahā-sampat — obrovského hmotného bohatství; dāvāt — z lesního požáru; api — i když; patitam — pokleslý; uddhṛtya — jenž vysvobodil; kṛpayā — milostí; svarūpe — Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu; yaḥ — On, který (Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu); svīye — svému osobnímu společníkovi; ku-janam — nízkou osobu; api — i když; mām — mě; nyasya — když vysvobodil; muditaḥ — potěšený; uraḥ — z hrudi; guñjā-hāram — girlandu lasturek; priyam — drahé; api — i když; ca — a; govardhana-śilām — kámen z kopce Góvardhanu; dadau — dal; me — mně; gaurāṅgaḥ — Pán Gaurāṅga; hṛdaye — v mém srdci; udayan — projevením se; mām — mě; madayati — dohání k šílenství.

Překlad

„Přestože jsem pokleslá duše a nejnižší z lidí, Śrī Caitanya Mahāprabhu mě svou milostí vysvobodil z planoucího lesního požáru obrovského hmotného bohatství. S velkou radostí mě svěřil svému osobnímu společníkovi Svarūpovi Dāmodarovi. Dal mi také girlandu z lasturek, kterou nosil na své hrudi, a kámen z kopce Góvardhanu, i když Mu byly velmi drahé. Ten samý Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se nyní projevuje v mém srdci a způsobuje, že po Něm šílím.“

Význam

Tento verš pochází ze Śrī Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣi (11) od Raghunātha dāse Gosvāmīho.