Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.232

Verš

“ki mora kartavya, muñi nā jāni uddeśa
āpani śrī-mukhe more kara upadeśa”

Synonyma

ki — co; mora kartavya — moje povinnost; muñi — já; jāni — nevím; uddeśa — cíl mého života; āpani — osobně; śrī-mukhe — ze Tvých transcendentálních úst; more — mně; kara upadeśa — prosím dej pokyny.

Překlad

„  ,Nevím, co je má povinnost ani co je cílem mého života. Dej mi proto prosím osobně pokyny ze svých transcendentálních úst.̀  “