Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.218

Verš

sarva-dina karena vaiṣṇava nāma-saṅkīrtana
svacchande karena jagannātha daraśana

Synonyma

sarva-dina — celý den; karena — provádí; vaiṣṇava — vaiṣṇava; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; svacchande — s naprostou svobodou; karena — činí; jagannātha daraśana — pohled na Pána Jagannātha.

Překlad

Vaiṣṇava bez prostředků tak celý den zpívá svaté jméno Pána a zcela bez omezení se dívá na Pána Jagannātha.