Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.235

Verš

tāṅra ājñāya āilā, ājñā-phala pāilā
śāstra kari’ kata-kāla ‘bhakti’ pracārilā

Synonyma

tāṅra ājñāya — na Jeho pokyn; āilā — přišel; ājñā-phala — výsledek Jeho pokynu; pāilā — dostal; śāstra kari' — když sestavil různá písma; kata-kāla — dlouho; bhakti pracārilā — kázal oddanou službu.

Překlad

Na pokyn Nityānandy Prabhua tedy odešel do Vrindávanu a opravdu se mu podařilo dosáhnout ovoce tohoto pokynu, protože dlouhou dobu sepisoval mnoho knih a kázal odtamtud učení o bhakti.