Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.228

Verš

sarva tyaji’ teṅho pāche āilā vṛndāvana
teṅha bhakti-śāstra bahu kailā pracāraṇa

Synonyma

sarva tyaji' — poté, co se zřekl všeho; teṅho — on (Śrīla Jīva Gosvāmī); pāche — později; āilā vṛndāvana — přišel do Vrindávanu; teṅha — on; bhakti-śāstra — knih o oddané službě; bahu — mnoho; kailā — činil; pracāraṇa — šíření.

Překlad

Śrīla Jīva Gosvāmī se všeho zřekl a odešel do Vrindávanu. Později také napsal mnoho knih o oddané službě a rozšířil kázání.