Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.225

Verš

‘vidagdha-mādhava’, ‘lalita-mādhava, — nāṭaka-yugala
kṛṣṇa-līlā-rasa tāhāṅ pāiye sakala

Synonyma

vidagdha-mādhavaVidagdha-mādhava; lalita-mādhavaLalita-mādhava; nāṭaka-yugala — dvě divadelní hry; kṛṣṇa-līlā-rasa — nálady získané ze zábav Pána Kṛṣṇy; tāhāṅ — tam; pāiye sakala — můžeme všechny pochopit.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī také složil dvě důležité divadelní hry s názvy Vidagdha-mādhava a Lalita-mādhava, ze kterých můžeme pochopit veškeré nálady pramenící ze zábav Pána Kṛṣṇy.