Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.142

Verš

prabhura ājñā hañāche tomā’ dui bhāye
vṛndāvane vaisa, tāhāṅ sarva-sukha pāiye

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā — nařízení; hañāche — bylo; tomā' — vám; dui bhāye — dvěma bratrům; vṛndāvane vaisa — usaďte se ve Vrindávanu; tāhāṅ — tam; sarva-sukha — veškeré štěstí; pāiye — dostanete.

Překlad

„Pán vám oběma bratrům již nařídil, abyste se usadili ve Vrindávanu. Tam dosáhnete veškerého štěstí.“