Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.65

Verš

nāmābhāse ‘mukti’ haya sarva-śāstre dekhi
śrī-bhāgavate tāte ajāmila — sākṣī”

Synonyma

nāma-ābhāse — pouhým zábleskem paprsků svatého jména; mukti — osvobození; haya — je; sarva-śāstre — ve všech zjevených písmech; dekhi — vidím; śrī-bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; tāte — toho; ajāmila — Ajāmila; sākṣī — svědek.

Překlad

„Už i díky těm nejslabším paprskům záře Pánova svatého jména lze dosáhnout osvobození. Můžeme to vidět ve všech zjevených písmech. Důkaz se nachází v příběhu Ajāmila ve Śrīmad-Bhāgavatamu.“